ELLY'S HUNDFOND


Alla kan komma i en situation som vi inte vill vara i, och har man då också hund är det lätt att det går ut över dom. Vi kan ge ekonomiskt stöd åt utsatta människor kopplat till hundens hälsa. Det kan vara tex vara veteriärkostnader, foder eller dagis


Har du ett bestämt tillfälligt behov, är du välkommen att ansöka om bidrag till detta. Du får inte ha en årsinkomst som överstiger fyra prisbasbelopp, vilket motsvarar 210.000 kronor år 2023. (Du får ej heller ha nettoförmögenhet) Som mest kan du f.n. beviljas 5.000 kronor, när det gäller tänder är maxbeloppet 1000 kronor. Man kan för tillfället bara ansöka en gång.Du måste vara bosatt i Sverige och hunden måste vara registrerad på dig som privatperson.

Elly's hundfond är en ideel förening som tar emot ansökningar från hela landet.


VIKTIGT FYLLA I ANSÖKAN RÄTT


Fyll i ansökningsblanketten (finns här) och tryck på skicka knappen. Bifoga sedan nedan på mail: info@ellyshundfond.se

  • Bifoga kopia på ditt senaste skattebesked, eller ”Utdrag ur beskattningsuppgiftsregister” från din senaste självdeklaration (kan beställas från Skatteverket, 0771-567 567).
  • Bifoga kopia på månadsutbetalning till exempel från Försäkringskassan, arbetsgivare eller socialtjänst.
  • Kopia på ägarbeviset på din hund.
  • Vi behöver också ha ett bra foto på din hund som vi får använda på sociala medier. En ofullständigt ifylld ansökan utan efterfrågade kopior eller foto kan inte behandlas. Då fonden erhåller en stor mängd ansökningar, har vi inga möjligheter att “sortera in” handlingar som kommer oss tillhanda i efterhand.

Beviljat bidrag betalas inte ut till privatperson utan direkt till ex. veterinärklinik.

Observera att socialtjänst (eller KFM) inte har formell rätt att minska andra eventuella bidrag till Dig, som en följd av att Du har erhållit bidrag från oss. (se bl.a. SOSFS 2013:1)


ÖVRIG INFORMATION


Elly's hundfond är skattebefriad så länge stiftelsen uppfyller bestämmelserna i inkomstskattelagen om bidrag till behövande (SFS 1999, nr 1229, kap 7 § 4). I samband med stiftelsens deklaration kan Skatteverket komma att granska att bidrag lämnats till behövande med en taxerad årsinkomst ej överstigande fyra prisbasbelopp. Ansökningarna behandlas naturligtvis helt konfidentiellt. Beviljade ansökningar arkiveras sju år (styrs av Bokföringslagen), medan samtliga medsända bilagor förstörs. Ej beviljade ansökningar samlas i låsta återvinningskärl vid varje ansökningsperiod och destrueras (förstörs) omedelbart därefter i sin helhet. Stiftelsen har pga. volymen ansökningar ingen möjlighet att “spara” ansökningar till kommande ansökningsperioder, för de som ej beviljats bidrag innevarande period.


GDPR


Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla er ansökan om fondmedel.

Vi har fått dina uppgifter från din ansökan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Dina uppgifter kommer att sparas i 7 år (sju) vid beviljat bidrag, annars endast under aktuell ansökningsperiod.

Personuppgiftsansvarig är Mikael Rosenquist. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@ellyshundfond.se.